Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat

ZAKAT, satu kata yang, sudah lebih seribu tahun keberadaan, dan makna, serta penerapannya. Arti ZAKAT, berasal dari kata ZAKA, artinya TUMBUH, BERKEMBANG, SUBUR, atau BERTAMBAH seperti dalam ayat Al-Qur’an Surah (Q.S 9, At Taubah: 103 dan QS 30, Ar Rum: 39)....
Pengajian Rutin

Pengajian Rutin

Kegiatan pengajian di Masjid Jabal Arafah dilaksanakan setiap hari. Hal ini memberikan kesempatan kepada para jama’ah, ditengah kesibukan kesehariannya.¬†Sekiranya dapat menyisihkan atau meluangkan waktu lima sampai sepuluh menit saja – sesuai jadwal yang...
Kemitraan Usaha dan Sosial

Kemitraan Usaha dan Sosial

Dalam keseharian kita, maka tidak akan pernah terlepas dalam usaha untuk mencapai keseimbangan antara urusan dunia dan urusan bekal hari kemudian atau hari akhir. Apabila melulu hanya memikirkan dan mengusahakan urusan dunia, maka tidak akan ada habisnya, dan...