Konseling

KONSELING KONSELING KELUARGA SAKINAH Pasangan suami-isteri, sejak awal pernikahannya, sudah tentu mendambakan suatu kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Samara). Pertemuan dua orang antara pria dan wanita yang kemudian mengikatkan diri dalam ikatan...

Pernikahan

Pernikahan di Masjid Jabal Arafah Batam Masjid Jabal Arafah membantu dan menyediakan sarana untuk Akad Nikah dan Resepsi pernikahan yang bernuansa Islami. Masjid Jabal Arafah menyediakan Ruang Shalat Lantai 1 atau lantai utama untuk akad nikah dan Ruang Serbaguna...
Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat

ZAKAT, satu kata yang, sudah lebih seribu tahun keberadaan, dan makna, serta penerapannya. Arti ZAKAT, berasal dari kata ZAKA, artinya TUMBUH, BERKEMBANG, SUBUR, atau BERTAMBAH seperti dalam ayat Al-Qur’an Surah (Q.S 9, At Taubah: 103 dan QS 30, Ar Rum: 39)....
Pengajian Rutin

Pengajian Rutin

Kegiatan pengajian di Masjid Jabal Arafah dilaksanakan setiap hari. Hal ini memberikan kesempatan kepada para jama’ah, ditengah kesibukan kesehariannya.¬†Sekiranya dapat menyisihkan atau meluangkan waktu lima sampai sepuluh menit saja – sesuai jadwal yang...
Kemitraan Usaha dan Sosial

Kemitraan Usaha dan Sosial

Dalam keseharian kita, maka tidak akan pernah terlepas dalam usaha untuk mencapai keseimbangan antara urusan dunia dan urusan bekal hari kemudian atau hari akhir. Apabila melulu hanya memikirkan dan mengusahakan urusan dunia, maka tidak akan ada habisnya, dan...